Gedragstoezicht

Gedragstoezicht

De doelstelling van AFM is het bevorderen van zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten. AFM ziet ook toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. (Voor meer informatie over AFM zie: www.afm.nl).

Om aan deze doelstellingen invulling te geven houdt AFM toezicht op ondernemingen die actief zijn op het gebied van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. Dit betekent onder meer dat pas nadat AFM toestemming heeft verstrekt een onderneming actief kan zijn op een of meerdere van deze gebieden. De toestemming wordt verstrekt wanneer AFM van mening is dat een onderneming bij de start voldoet en later ook kan blijven voldoen aan de eisen die in de Wet op het financieel toezicht (Wft; de tekst van de wet en van alle bijbehorende besluiten is onder meer te vinden op www.st-ab.nl)zijn vastgelegd.

Wanneer een onderneming toestemming heeft gekregen, wordt zij opgenomen in registers die AFM bijhoudt. In deze registers is na te gaan voor welke activiteiten de onderneming de toestemming heeft gekregen.

AMDK Vermogensbeheer staat bij AFM vermeld in het register Beleggingsondernemingen. Wij hebben op 8 mei 2008 onze vergunning verkregen voor onze activiteiten.

Het toezicht van AFM heeft vooral betrekking op de wijze waarop een onderneming waarborgt dat zij beschikt en blijft beschikken over voldoende:

Deskundigheid;
Betrouwbaarheid.

Deskundig

AMDK Vermogensbeheer waarborgt haar deskundigheid door permanente educatie van haar medewerkers. Door lidmaatschap van medewerkers van de vereniging VBA Beleggingsprofessionals (VBA) is het mogelijk deel te nemen aan diverse seminars en cursussen. Medewerkers die geregistreerd zijn bij het FFP (www.ffp.nl), dienen hun registratie te handhaven door deel te nemen aan PE(permanente educatie)-cursussen van FFP. AMDK moedigt de lidmaatschappen van haar medewerkers van beroepsgerichte verenigingen bij haar medewerkers aan, omdat dit een goede manier is om in het vakgebied bij te blijven.

Naast vakinhoudelijke kennis moet de deskundigheid op het gebied van regelgeving worden gewaarborgd. Dit doet AMDK Vermogensbeheer onder meer doordat het zich heeft aangesloten bij de Vereniging voor Vermogensbeheerders en Commissionairs. Via deze vereniging worden wij op de hoogte gesteld van veranderingen in regelgeving en de consequenties die dit kan hebben voor onze bedrijfsvoering. Ook de samenwerking met Theodoor Gilissen is voor ons een manier om kennis over regelgeving actueel te houden. Tot slot is AMDK Vermogensbeheer deelnemer geworden van DSI . Dit deelnemerschap verplicht AMDK Vermogensbeheer onder meer er voor te zorgen dat minstens de helft van haar werknemers, die actief zijn bij de uitvoering van adviezen en vermogensbeheeropdrachten, geregistreerd is bij DSI. Deze geregistreerde werknemers moeten – om hun registratie te handhaven – regelmatig een toets doen waaruit blijkt dat ze ruim voldoende op de hoogte zijn van de actuele regelgeving.
Betrouwbaar

De betrouwbaarheid van de directie van AMDK Vermogensbeheer is door AFM via een uitgebreid antecedenten- en referentenonderzoek verricht. Daarnaast heeft DSI voordat het werknemers van AMDK Vermogensbeheer heeft toegelaten tot haar registers, een zogenoemde Pre-Employment-Screening verricht. Deze screening bestaat voor een belangrijk deel uit het aanvragen van een verklaring van goed gedrag van het Ministerie van Justitie en een referentenonderzoek.

AMDK Vermogensbeheer is zich bewust dat het waarborgen van betrouwbaarheid niet eindigt bij deze formele toetsen. Betrouwbaarheid moet verdiend worden door dagelijks te doen wat is afgesproken met klanten, waarbij binnen de mandaten van de klanten wordt geopereerd. Dit betekent ook dat als eventuele klachten niet goed behandeld worden, klanten de mogelijkheid moeten hebben om naar het klachteninstituut voor de financiële dienstverleners, KiFiD te gaan. Mede om deze reden is AMDK Vermogensbeheer lid van KiFiD.