Beste Zoekmachine Optimalisatie Bureau Van Amsterdam?

logo-120x40Bent u op zoek naar het beste zoekmachine optimalisatie bureau van Amsterdam? Simple Seo is uitgeroepen tot het beste SEO bureau van Amsterdam in 2012 door de SEO authoriteit Zoekmachine Marketing Universiteit. Deze instantie vond de resultaten en prijzen die geboden werden de beste in vergelijking tot de concurrentie. Andere bureaus die meededen hadden zichbaar mindere prijs/kwaliteit verhouding dan SEO bureau Simple SEO Amsterdam.

Hoog in Google Met Goede Zoekmachine Marketing!

Door uw zoekmachine marketing uit te besteden aan een ervaren online marketing bureau kunt u veel verspilde tijd en geld besparen. Door specialisten te laten kijken naar uw site kunt u er zeker van zijn dat slecht presteren zaken meteen wordne aangepakt wat leidt tot snelle resultaten in de zoekmachines.

Hoort Linkbuilding Ook Herbij?

Linkbuilding is nog steeds een uitstekend middel om uw website hoger in Google te krijgen mits de backlinks van goede kwaliteit zijn en niet in bulk worden aangemaakt maar met mate en op goede plekken die door Google gewaardeerd worden. Ook belangrijk is het dat de backlinsk lang blijven staan en niet worden weggehaald. U betaald er ten slotte voor en wanneer de links na verloop van tijd verdwijnen zal niet alleen Google uw site lager waarderen maar bent u ook uw investering kwijt wat natuurlijk zonde is en u beter niet kunt hebben.

Tips Om Een Goede Keuze Te Maken

Kies voor een betrouwbaar bureau, lees reviews en bekijk en vergelijk resultaten en prijzen. Neem eerst een proefpakket af om de resultaten te kunnen vergelijken tussen verschillende bureaus. Zorg dat je persoonlijk contact hebt en een goede connectie hebt met de linkbuilder of SEO specialist en dat u een goed vertrouwd gevoel erbij heeft.

 

De beste financiele blogs

Financiele blogs zijn een uitstekende bron van informatie voor wanneer u op zoek bent naar informatie over verzekeringen, hypotheken, leningen, en geldschieters. Enkele van onze favorieten zijn:

Vaak geven deze blogs tips en tricks en financiële informatie waarmee u uw financiële leven een stuk beter op orde kunt krijgen. Vooral voor bedrijven is financiële informatie cruciaal om goed te kunnen presteren en tegelijk niet teveel belasting te betalen. Wanneer u dus beter voorbereid wilt zijn en beter met geld om wilt kunnen gaan dan kunt u zich goed informeren via deze sites. Wij wensen u veel leesplezier en een goede en gezond financieel leven toe.

 

AMDK:Financieel Blog Voor een Gezonde Financiele Toekomst

AMDK heeft twee activiteiten: Financiële Planning en Vermogensbeheer

AMDK is GOED: Gedegen, Onafhankelijk, Eerlijk en Deskundig.

AMDK levert haar diensten vooral aan (oud-)ondernemers, (ex-) vrijberoepsbeoefenaren en mensen die stevige (interim-)managementpositie hebben (gehad). Elk van hen krijgt van AMDK individuele aandacht en op maat gemaakte adviezen en diensten.

AMDK Financiële Planning geeft u inzicht in uw financiële polsstok. Het wijst u op de sterke plekken en de zwakkere. Met de adviezen van AMDK kunt u de draagkracht van uw polsstok verbeteren. Hierdoor kunt u makkelijker leven.

AMDK Vermogensbeheer zorgt er voor dat uw beleggingen het rendement krijgen dat ze verdienen. Hierbij maakt AMDK een goede afweging tussen de rendementen die u nodig hebt en de risico’s die u kunt dragen. Uw appeltje voor de dorst moet nog vol en stevig zijn wanneer u ervan wilt genieten.

AMDK is niet gebonden aan een bank of een verzekeraar! AMDK verkoopt géén producten! AMDK is echt onafhankelijk; in úw belang!!

AMDK: de experts voor al uw vragen over financiën en vermogen.

De kunst van Financieel Plannen

Mensen die de kunst van financieel plannen begrijpen, hebben een beter inzicht in hun huidige inkomsten- en uitgavenpatroon. Ze weten waar en hoe ze hun financiële huishouding kunnen bijsturen.
Het resultaat: ze houden meer over en creëren zo in een periode van nog geen 10 jaar een groter vermogen.

U kunt ook tot de mensen behoren die de kunst van financieel plannen begrijpen. Zelfs als u de kunst van financieel plannen nog niet machtig bent! Wij helpen u op weg en coachen u naar grotere rijkdom.

Passen de Beleggingen

Uw beleggingen doen het goed. Vanzelfsprekend!?

Maar passen uw beleggingen nog steeds bij u? Zijn de risico’s stiekem niet een beetje te veel opgelopen? En kijkt u nu naar de toekomst met dezelfde blik als pakweg vijf jaar geleden?

Wellicht is het tijd om weer een goed beeld van uw beleggingen, uw doelstellingen en uw draagvermogen te krijgen.

Geld Lenen Kan Ook

Eventueel kunt u ook geld lenen voor uw beleggingen. Door geld te lenen kunt u meer beleggen en meer winst maken.

Prudentieel Toezicht Bij Vermogensbeheer

Prudentieel Toezicht

Bij DNB draait alles om financiële stabiliteit. Financiële stabiliteit is echter geen vanzelfsprekendheid maar een kwestie van zorgvuldig beleid. DNB waakt over financiële stabiliteit door zich te richten drie hoofdtaken. Een van deze taken is het bewaken van de soliditeit van financiële ondernemingen. Dit is de kern van het prudentieel (vroeger bedrijfseconomisch) toezicht. AMDK Vermogensbeheer is een financiële onderneming en valt daarmee onder dit toezicht.
Voordat AMDK Vermogensbeheer van DNB toestemming heeft gekregen voor uitoefening van haar activiteiten, heeft zij bij DNB onder andere een compleet business plan moeten aanleveren.

Het prudentieel toezicht wordt door DNB uitgeoefend aan de hand van de Basel richtlijnen. (onder meer te vinden op www.bis.org) Deze richtlijnen zijn door de Europese Commissie vertaald in de Capital Requirement Directive (CRD), die op zijn beurt door het Ministerie van Financiën is verwerkt in de Wft).

De Basel richtlijnen steunen op 3 pijlers:

Pijler 1
Pijler 2
Pijler 3

Pijler 1: de eenvoudige te meten risico’s

Deze pijler komt het dichtst bij het traditionele bedrijfseconomische toezicht van DNB. Financiële ondernemingen horen eens per kwartaal een balans en een winst- en verliesrekening aan DNB te rapporteren. Uit deze kwartaalgegevens moet blijken dat de onderneming op het rapportagemoment voldeed aan de minimale eisen die DNB heeft gesteld. De eisen hebben onder meer betrekking op de minimum omvang van het eigen vermogen, de verhouding tussen jaarlijkse kosten en het eigen vermogen, en de verhouding tussen eenvoudig meetbare risico’s, zoals kredietrisico, en het eigen vermogen.

AMDK Vermogensbeheer heeft haar financiële administratie zo ingericht dat wij ook tussentijds kunnen zien, dat wij blijven voldoen aan de voorwaarden van DNB. Door de wijze van inrichting is AMDK Vermogensbeheer in staat vroegtijdig bij te sturen in geval van ongewenste ontwikkelingen.

Een keer per jaar dienen de cijfers van AMDK Vermogensbeheer te worden getoetst door een geregistreerde accountantsorganisatie. Deze jaarcijfers en de bijbehorende accountantsverklaring moet AMDK Vermogensbeheer aan DNB sturen.
Pijler 2: de moeilijker te meten risico’s

Naast eenvoudig te meten risico’s zijn er ook risico’s die zich minder eenvoudig laten meten. Zo’n risico is voor AMDK Vermogensbeheer bijvoorbeeld de kans op een typefout bij het verstrekken van een opdracht. In plaats van 100 aandelen Koninklijke Olie worden er 1000 aandelen verkocht uit de portefeuille van een klant. Hoe vaak komt dit voor en wat is dan de omvang van de schade? Bij grote organisaties werkt de wet van de grote getallen; bij AMDK Vermogensbeheer niet.

Al deze moeilijker meetbare risico’s moet AMDK Vermogensbeheer kunnen opsommen. Vervolgens moet zij aangeven hoe de kans wordt beperkt dat deze risico’s kunnen optreden. Als de risico’s dan toch optreden moet duidelijk zijn hoe de effecten daarvan zo snel mogelijk worden opgevangen, waardoor de (financiële) schade voor AMDK Vermogensbeheer beperkt blijft.

Wat doen wij – bijvoorbeeld – als er brand uitbreekt in ons kantoor. Natuurlijk is de inboedel verzekerd, maar waar is onze administratie, alle gegevens van de klanten, en hoe zijn wij bereikbaar? De gevolgen van dit risico hebben wij sterk beperkt doordat onze financiële administratie volledig elektronisch is. Al onze elektronische bestanden staan extern in een afgeschermde omgeving, waardoor we vanaf elke plek en op elk moment met een internetaansluiting bij onze bestanden kunnen. De telefonische bereikbaarheid van de vaste lijn is dan ook gegarandeerd, omdat wij VoIP bellen. Daarnaast heeft onze externe administrateur een overzicht tot en met het einde van de afgelopen maand. Onze belangrijkste klantgegevens zijn ook beschikbaar bij Theodoor Gilissen en de mandaten worden elektronisch bewaard.

Iets vergelijkbaars hebben we voor alle moeilijker meetbare risico’s gedaan. Hierbij hebben we kunnen steunen op adviezen van de Vereniging voor Vermogensbeheerders en Commissionairs. Dit in kaart brengen van deze risico’s, het met goede procedures beperken van de kans dat ze optreden en het voorzien in maatregelen om eventuele schade te beperken, wordt Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) genoemd. Immers, uiteindelijk moet het eigen vermogen van AMDK Vermogensbeheer voldoende zijn om al die resterende stroppen en stropjes op te kunnen vangen. Dit laat overigens onverlet dat dergelijke stroppen geen enkele invloed hebben op het door AMDK in uw opdracht beheerde vermogen. Uw vermogen wordt namelijk volledig afgescheiden van AMDK door TGS veilig bewaard.

Op basis van deze genoemde ICAAP zal DNB ons aan de tand voelen om te kijken of wij echt alle risico’s in kaart hebben gebracht, of we echt alle passende voorzorgsmaatregelen hebben genomen en of we echt voldoende eigen vermogen hebben om de stroppen en stropjes op te vangen. Wanneer DNB daar niet afdoende van overtuigd is, kan zij aan AMDK Vermogensbeheer verzoeken nadere maatregelen te nemen. Ook kan zij eisen dat AMDK Vermogensbeheer een hoger eigen vermogen aanhoudt dan minimaal noodzakelijk. Deze toets door DNB wordt het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) genoemd (een handleiding hiervoor is te vinden op www.dnb.nl)

Met het eenmalig in kaart brengen van risico’s en het eenmalig door DNB laten toetsen van onze maatregelen zijn we er natuurlijk niet. De omgeving waarin AMDK Vermogensbeheer opereert, verandert. Dat betekent dat ook risico’s kunnen veranderen en dat vereiste maatregelen moeten worden bijgesteld. ICAAP en SREP zullen door AMDK Vermogensbeheer en DNB regelmatig worden herhaald en getoetst aan de eisen die de tijd dan stelt.
Pijler 3: transparantie

Deze pijler van Basel sluit perfect aan op hetgeen dat AMDK wil zijn, namelijk een transparante onderneming.

Voor ons is een transparante onderneming een onderneming waarbij klanten weten wat ze mogen verwachten en waarvoor ze betalen. Vertellen wat wij doen, hoe wij het doen en waarom we het zo doen, is een onderdeel van onze natuur. Als wij dat aan klanten vertellen, kunnen we het ook aan elke belanghebbende vertellen. We kunnen en willen het zelfs vertellen aan elke belangstellende.

Pijler 3 van Basel eist dat laatste. Elke belangstellende, die immers ooit een belanghebbende (klant) kan worden, moet zich van tevoren kunnen vergewissen hoe wij AMDK Vermogensbeheer tot een veilige onderneming voor uw beleggingen maken. Mede daarom hebben wij dit op onze website gezet.

Naar: Gedragstoezicht

Gedragstoezicht

Gedragstoezicht

De doelstelling van AFM is het bevorderen van zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten. AFM ziet ook toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. (Voor meer informatie over AFM zie: www.afm.nl).

Om aan deze doelstellingen invulling te geven houdt AFM toezicht op ondernemingen die actief zijn op het gebied van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. Dit betekent onder meer dat pas nadat AFM toestemming heeft verstrekt een onderneming actief kan zijn op een of meerdere van deze gebieden. De toestemming wordt verstrekt wanneer AFM van mening is dat een onderneming bij de start voldoet en later ook kan blijven voldoen aan de eisen die in de Wet op het financieel toezicht (Wft; de tekst van de wet en van alle bijbehorende besluiten is onder meer te vinden op www.st-ab.nl)zijn vastgelegd.

Wanneer een onderneming toestemming heeft gekregen, wordt zij opgenomen in registers die AFM bijhoudt. In deze registers is na te gaan voor welke activiteiten de onderneming de toestemming heeft gekregen.

AMDK Vermogensbeheer staat bij AFM vermeld in het register Beleggingsondernemingen. Wij hebben op 8 mei 2008 onze vergunning verkregen voor onze activiteiten.

Het toezicht van AFM heeft vooral betrekking op de wijze waarop een onderneming waarborgt dat zij beschikt en blijft beschikken over voldoende:

Deskundigheid;
Betrouwbaarheid.

Deskundig

AMDK Vermogensbeheer waarborgt haar deskundigheid door permanente educatie van haar medewerkers. Door lidmaatschap van medewerkers van de vereniging VBA Beleggingsprofessionals (VBA) is het mogelijk deel te nemen aan diverse seminars en cursussen. Medewerkers die geregistreerd zijn bij het FFP (www.ffp.nl), dienen hun registratie te handhaven door deel te nemen aan PE(permanente educatie)-cursussen van FFP. AMDK moedigt de lidmaatschappen van haar medewerkers van beroepsgerichte verenigingen bij haar medewerkers aan, omdat dit een goede manier is om in het vakgebied bij te blijven.

Naast vakinhoudelijke kennis moet de deskundigheid op het gebied van regelgeving worden gewaarborgd. Dit doet AMDK Vermogensbeheer onder meer doordat het zich heeft aangesloten bij de Vereniging voor Vermogensbeheerders en Commissionairs. Via deze vereniging worden wij op de hoogte gesteld van veranderingen in regelgeving en de consequenties die dit kan hebben voor onze bedrijfsvoering. Ook de samenwerking met Theodoor Gilissen is voor ons een manier om kennis over regelgeving actueel te houden. Tot slot is AMDK Vermogensbeheer deelnemer geworden van DSI . Dit deelnemerschap verplicht AMDK Vermogensbeheer onder meer er voor te zorgen dat minstens de helft van haar werknemers, die actief zijn bij de uitvoering van adviezen en vermogensbeheeropdrachten, geregistreerd is bij DSI. Deze geregistreerde werknemers moeten – om hun registratie te handhaven – regelmatig een toets doen waaruit blijkt dat ze ruim voldoende op de hoogte zijn van de actuele regelgeving.
Betrouwbaar

De betrouwbaarheid van de directie van AMDK Vermogensbeheer is door AFM via een uitgebreid antecedenten- en referentenonderzoek verricht. Daarnaast heeft DSI voordat het werknemers van AMDK Vermogensbeheer heeft toegelaten tot haar registers, een zogenoemde Pre-Employment-Screening verricht. Deze screening bestaat voor een belangrijk deel uit het aanvragen van een verklaring van goed gedrag van het Ministerie van Justitie en een referentenonderzoek.

AMDK Vermogensbeheer is zich bewust dat het waarborgen van betrouwbaarheid niet eindigt bij deze formele toetsen. Betrouwbaarheid moet verdiend worden door dagelijks te doen wat is afgesproken met klanten, waarbij binnen de mandaten van de klanten wordt geopereerd. Dit betekent ook dat als eventuele klachten niet goed behandeld worden, klanten de mogelijkheid moeten hebben om naar het klachteninstituut voor de financiële dienstverleners, KiFiD te gaan. Mede om deze reden is AMDK Vermogensbeheer lid van KiFiD.